Kvůli nedávnému vývoji koronavirové epidemie byly možnosti fyzického výzkumu v produkčním skleníku Farma Bezdínek omezené. Naštěstí pro nás se situace zlepšuje a náš tým podnikl jednu z mnoha výzkumných návštěv a setkal se s týmem  Farmy Bezdinek.

Skupina tvořená zaměstnanci NWT a inženýry z Univerzity Tomáše Bati získala důležité poznatky pro vývoj softwaru a na místě se pořídila potřebná foto a video dokumentace pro další zapojení umělé inteligence v softwaru.